ماه فروماند از جمال محمد(ص) | پایگاه اینترنتی چالکا
ماه فروماند از جمال محمد(ص)

ماه فروماند از جمال محمد(ص)

دی ۲۸
ماه فروماند از جمال محمد(ص)

 

ماه فروماند از جمال محمد(ص)/

سرو نباشد به اعتدال محمد(ص)/

قدر فلک را کمال و منزلتی نیست/

در نظر قدر با کمال محمد(ص)/

وعدهٔ دیدار هر کسی به قیامت/

لیلهٔ اسری شب وصال محمد(ص)/

آدم و نوح و خلیل و موسی و عیسی/

آمده مجموع در ظلال محمد(ص)/

عرصهٔ گیتی مجال همت او نیست/

روز قیامت نگر مجال محمد(ص)/

وآنهمه پیرایه بسته جنت فردوس/

بو که قبولش کند بلال محمد(ص)/

همچو زمین خواهد آسمان که بیفتد/

تا بدهد بوسه بر نعال محمد(ص)/

شمس و قمر در زمین حشر نتباد/

نور نتابد مگر جمال محمد(ص)/

شاید اگر آفتاب و ماه نتابند/

پیش دو ابروی چون هلال محمد(ص)/

چشم مرا تا به خواب دید جمالش/

خواب نمی‌گیرد از خیال محمد(ص)/

سعدی اگر عاشقی کنی و جوانی/

عشق محمد بس است و آل محمد(ص)/

پاسخ دهید